Menu

Vad används träfärg till?


Alla som någon gång varit inne i en affär som säljer färg och tapet vet vilken uppsjö av färger som finns. Dessa har mer eller mindre kryptiska namn och tycks finnas i hur många kulörer och varianter som helst. En av de färger som många kanske kommer i kontakt med är träfärgen.

Nu finns det sällan någonting som kallas just träfärg i butiken. Istället brukar det kallas täckfärg eller bara “målarfärg” men gemensamt för dessa är, som namnet antyder, att de är tillverkade för att användas för målning av trä. Ofta är det också tänkt att färgen ska användas för större projekt som fasader och väggar snarare än möbler eller fönster.

Träfärg utomhus

Träfärg som används utomhus måste förstås klara av både väder och vind. Det innebär att den har en annan sammansättning än den träfärg som du använder inomhus eller till olika typer av snickeriarbeten. Utomhus är det inte heller så noga om färgen har någon lukt av exempelvis lösningsmedel. Inomhus blir sådana dofter ganska snart påträngande och kan, förutom att de är hälsoskadliga i långa loppet, orsaka huvudvärk, allergier och andra fysiska besvär.

Det finns, i princip, två typer av utomhusfärg. Den ena är fasadfärgen som bildar nästan en plastliknande yta och som ofta används för att måla husfasader. Denna färg finns i en uppsjö av olika kulörer vilket innebär att du kan måla ditt hus i princip som du önskar så länge du har tillstånd. Fasadfärgen är dock ganska krävande när det gäller ommålning. Ommålning måste göras med mellan 10 till 20 års mellanrum. Först och främst måste fasaden skrapas så att gammal färg lossnar. Därefter behöver den tvättas och slutligen målas på nytt. Resultatet är dock värt ansträngningen.

Den andra typen av utomhusfärg är den så kallade slamfärgen. Denna färg består av pigment som lösts upp i vatten och olja. När det gäller utomhusfärg är kanske Falu rödfärg den mest kända här i Sverige. Denna färg används traditionellt på alla de röda stugorna med vita knutar som återfinns framförallt i Dalarna. Nackdelen med denna typ av färg är att den, för det första, inte kan användas på hyvlade brädor och för det andra att den inte kan användas under, eller ovanpå, någon annan färg. Har brädorna en gång målats med slamfärg får man helt enkelt fortsätta måla med samma färg. Färgen behöver målas om ungefär vart 10:e till 15:e år men grundarbetet är minimalt. Fasaden borstas bara av och sedan kan man måla direkt på den gamla färgen.

Träfärg inomhus

Inomhusfärg har inte samma krav på hållbarhet som utomhusfärg eftersom denna inte behöver stå emot några skiftande väderförhållanden. Däremot kan inomhusfärg utsättas för andra typer av slitage. så det gäller som alltid att använda en färg som passar till det den ska användas till. Golv ska exempelvis alltid målas med golvfärg. Detta handlar om hållbarhet eftersom golv och trappor slits hårdare än exempelvis en möbel.

Det finns ett flertal olika typer av färger att välja mellan när det kommer till inomhusfärg. Som regel kan man dock dela upp dessa i två typer precis som med utomhusfärgen. Den ena är täckfärg, som används i fall där du vill ha en heltäckande yta, och den andra är lasyr. Lasyren är ofta lite svagare pigmenterad så att det underliggande träet syns genom färgen, vilket ger ett annat intryck än med heltäckande färg.

Täckfärg finns även i olika glansgrader. Detta begrepp är lite av en överkurs men kan ändå vara bra att känna till. Väggfärg och snickerifärg är kanske de typer av färg som har störst spektrum när det gäller glansgrader. Dessa kan variera från sidenmatt till högglans. Det finns egentligen inga regler för vilken glansgrad som ska användas var, men du ska vara medveten om att färger med hög glansgrad reflekterar ljuset mer än matta. Därmed är de också mindre förlåtande mot ojämnheter eller små skavanker. En matt färg, å andra sidan, reflekterar inte ljuset på samma sätt och är därmed betydligt mer förlåtande. Det syns helt enkelt inte lika tydligt om underlaget inte är helt jämnt eftersom det inte blir några skuggor i den matta färgen.